// -->. Sorry. Noong sa Mandaluyong ang opisina namin ay yan ang tinatawagan ko para icheck kung nandon na ang package ko. What is the area of Mandaluyong? // -->